Hvordan Får Man Opholdstilladelse I Danmark?(Perfekt svar)

Grundlæggende betingelser

  1. Du skal være over 18 år.
  2. Du skal fortsat opfylde betingelserne for din nuværende opholdstilladelse.
  3. Du skal have boet lovligt i Danmark i mindst 8 år.
  4. Du må ikke have begået visse former for kriminalitet.
  5. Du må ikke have forfalden gæld til det offentlige.

Hvem har opholdstilladelse i Danmark?

Ung mellem 18 og 19 år, som har været i uafbrudt uddannelse eller arbejde siden afslutningen af folkeskolen. Læs mere om unge mellem 18 og 19 år. Person med dansk afstamning, tidligere dansk statsborgerskab eller tilknytning til dansk mindretal. Læs mere om personer med stærk tilknytning til Danmark.

Hvor meget skal man tjene for at få opholdstilladelse?

Du kan opfylde 1 af de 4 supplerende betingelser, hvis du har haft en årlig skattepligtig indkomst på gennemsnitligt 298.101,82 kr. (2021-niveau) eller derover de seneste 2 år forud for tidspunktet, hvor der træffes afgørelse om permanent opholdstilladelse.

Hvornår skal man have opholdstilladelse i Danmark?

Opholdskravet ændres fra 6 til 8 års lovligt ophold i Danmark. Det betyder, at ansøger skal have boet lovligt i Danmark i mindst 8 år og i hele denne periode have haft opholdstilladelse. Dog kan opholdskravet opfyldes efter 4 års lovligt ophold, hvis ansøger opfylder alle 4 supplerende betingelser.

You might be interested:  Hvad Skete Der I 2008 I Danmark?(Løsning fundet)

Hvor meget koster det at få opholdstilladelse?

Det koster DKK 4.000,- i gebyr til Udlændingestyrelsen at søge om permanent opholdstilladelse. Hvis man søger om dette og modtager et afslag bliver ens midlertidig opholdstilladelse automatisk forlænget. Søger man om EU permanent opholdstilladelse er det gratis.

Hvem udsteder opholdstilladelser?

Selvom ansøgningen om opholds- eller arbejdstilladelse afleveres hos en dansk ambassade i udlandet, er det myndigheder i Danmark som træffer afgørelser i sagerne.

Kan jeg få opholdstilladelse?

Du skal være over 18 år for at få permanent opholdstilladelse. Du skal fortsat opfylde de løbende betingelser, der er stillet for din nuværende opholdstilladelse. I visse tilfælde kan du få permanent opholdstilladelse efter mindst 4 års uafbrudt lovligt ophold i Danmark.

Hvor kan jeg se min permanent opholdstilladelse?

Her kan du se status på din sag. Det gælder bl. a. sager om familiesammenføring, greencard, pas og opholdskort. Se status på din sag

  • Klik på ‘Videre’
  • Du bliver nu sendt over til ‘ Min Side’ på Udlændingestyrelsens hjemmeside, nyidanmark.dk.
  • Klik på ‘Opholdssager’
  • Du vil herefter kunne se status for din sag.

Kan man få frataget permanent opholdstilladelse?

Der er mange mennesker, der regner med, at en permanent opholdstilladelse gælder permanent, men en sådan (tidsubegrænset) permanent opholdstilladelse bortfalder også, hvis man opgiver sin bopæl og udrejser, eller hvis man opholder sig uden for Danmark i mere end 12 måneder i træk.

Hvor meget skal man tjene som udlænding?

Det er et krav, at du er blevet tilbudt et arbejde med en årlig løn på mindst 445.000 kr. Du kan ikke få tilladelse efter beløbsordningen, hvis du er blevet tilbudt arbejde til en lavere løn end denne beløbsgrænse. Kravet om en årlig løn på mindst 445.000 kr. skal være opfyldt, selv om du holder ferie uden løn.

You might be interested:  Hvor Er Der Ferskvand I Danmark? (TOP 5 Tips)

Hvad er en gyldig opholdstilladelse?

Tredjelandsstatsborgere skal have opholdstilladelse statsborger i et land uden for Norden, EU/EØS samt Schweiz – skal man have en gyldig opholdstilladelse for at opholde sig lovligt i Danmark. I stedet skal man have et gyldigt visum, med mindre man er statsborger i et land, som ikke behøver visum for at besøge Danmark.

Hvornår kan man søge om familiesammenføring?

En udlænding, som ønsker at opnå familiesammenføring med en ægtefælle eller samlever fra Danmark, skal være fyldt mindst 24 år. Det er en absolut betingelse for begge parter, at de skal være fyldt 24 år. Der kan tidligst søges om familiesammenføring, når man er 23 ½ år gammel.

Hvor længe må man være i Danmark uden opholdstilladelse?

Hvis du opholder dig uden for Danmark længere end de 6 eller 12 måneder i træk, bortfalder din opholdstilladelse automatisk. En permanent opholdstilladelse bortfalder også, hvis du opgiver din bopæl og udrejser, eller hvis du opholder dig uden for Danmark i mere end 12 måneder i træk.

Hvad koster det at forlænge opholdstilladelse?

Du vil ansøge om forlængelse af din opholdstilladelse, som du har på baggrund af familiesammenføring som andet familiemedlem. Du er blevet familiesammenført som et andet familiemedlem end ægtefælle/samlever eller barn. Gebyret er: 2.960 kr.

Hvor lang tid gælder en opholdstilladelse?

En opholdstilladelse, der er udstedt til en udlænding efter reglerne om familiesammenføring, gælder i første omgang for 2 år. Når den periode er ved at udløbe, kan man søge om at få den forlænget i yderligere 2 år. Herefter kan den forlænges med 3 år.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *