Hvorfor Deltog Danmark I Afghanistan Krigen?(Løsning fundet)

Det politiske og militære kollaps og Talibans overtagelse af magten i Afghanistan har allerede ledt til debat om, hvad Vesten og Danmark fik ud af et 20-årigt engagement i landet. Et faktum er, at det danske bidrag medvirkede til at forbedre Danmarks anseelse i USA.

Hvordan gik krigen i Afghanistan?

september 2001 gik USA i krig mod Afghanistans fundamentalistiske Taleban-styre, der husede den terrormistænkte Osama bin Laden. Ved udgangen af 2014 sluttede NATO’s krig i Afghanistan officielt, og de afghanske sikkerhedsstyrker overtog ansvaret for landets sikkerhed.

Hvilke partier stemte for Afghanistan?

Alle partier, undtagen SF og EL, stemmer for, at danske soldater sendes til Afghanistan.

Hvor mange penge har Danmark brugt i Afghanistan?

Danmarks økonomiske bistand til Afghanistan har i perioden 2002-2012 været på i alt næsten 3,8 mia. danske kroner.

Hvad vil Taliban i Afghanistan?

Helt konkret er bevægelsens mål at omdanne Afghanistan til et islamisk kalifat, der udelukkende bygger på Koranens ord og ledes af Guds udvalgte – dvs. Taleban er dog – modsat andre islamistiske grupper – ikke globalt orienteret i sin kamp, men har først og fremmest haft som mål at erobre magten i Afghanistan.

You might be interested:  Hvor Meget Forurener Vi I Danmark?(Løse)

Hvad er forskellen på Taleban og Al-Qaeda?

– De har to forskellige direkte formål. Hvor Taliban er en nationalorienteret bevægelse, og det hele handler om afghanistan, så har al – Qaeda et globalt udsyn, siger han. – Al – Qaedas mål er at gøre islam dominerende i hele verden – og midlet, det er terror.

Hvad koster krigen i Afghanistan USA?

Den amerikanske indsats i Irak og Afghanistan har til sammenligning kostet 2000 milliarder dollars (12.000 milliarder danske kroner). USA har ifølge AP brugt 83 milliarder dollars på udstyr, træning og løn til de afghanske soldater gennem de seneste 20 år.

Hvilke partier støttede krigen i Afghanistan?

Afghanistan -konflikten har længe stået mellem et vestligt- støttet regime i hovedstaden Kabul på den ene side og oprørsgruppen Taliban på den anden. Denne konflikt begyndte, da USA bestemte sig for at invadere Afghanistan som en reaktion på al-Qaidas terrorangreb mod USA 11. september 2001.

Hvor fik USA sin støtte til sin militære invasion i Irak?

USA bad i januar 2003 NATO om militær støtte til en krig mod Irak. USA ønskede, at NATO skulle sende Patriotmissiler og overvågningsfly til Tyrkiet for at beskytte landet mod et eventuelt irakisk hævnangreb.

Hvem sendte Danmark til Afghanistan?

Beslutning om Danmarks bidrag I 2002 blev jæger- og frømandskorpsene sendt til Afghanistan. Desuden bestod det danske bidrag af kamp- og transportflybidrag, bomberydningspersonel i Kabul-området samt et nationalt logistisk støtteelement (National Support Element – NSE), som tager sig af forsyninger fra Danmark.

Hvilke krige har Danmark deltaget i de seneste 25 år?

Mest omfattende var krigene på Balkan i 1990’erne efter Jugoslaviens opløsning; krigen i Afghanistan, der begyndte efter terrorangrebene på USA den 11. september i 2001; krigen i Irak, der begyndte med den amerikansk ledede invasion i landet i 2003; og krigen i Libyen i 2011.

You might be interested:  Hvad Koster En Sundhedsforsikring I Danmark?(Korrekt svar)

Hvor mange danske soldater blev i alt udsendt til Afghanistan?

Der er stadig cirka 80 danske soldater i Afghanistan, hvor de løser diverse stabs- og logistikopgaver. I alt har 10.774 danske soldater været udsendt til Afghanistan.

Hvor mange krige har Danmark været med i?

Danmarks Krige er navnet på Tøjhusmuseets permanente udstilling. Men det er også navnet på dette webtema, hvor du kan læse om de 21 krige, som Danmark har været involveret i siden felttoget i Ditmarsken i år 1500. Danmarks historie er ikke en fredelig fortælling eller et rosenrødt eventyr.

Hvad står der på Taleban flag?

Beskrivelse. On the question whether the Taliban flew a white flag with the shahada inscribed in green (as claimed by Smith 1997): “This flag [i.e. the one with green writing] was used to illustrate November 2001 articles on Afghanistan in the news magazine Der Spiegel.

Hvad er forskellen på is og Taliban?

Da Taliban overtog magten, indførte de straks islamisk lov i de områder, de kontrollerede. Talibans regering var styret af kendere af Islam og islamisk lov. Straffene, der blev administreret af en religiøs politistyrke, var blandt andet amputation af en eller begge hænder for tyveri og stening for utroskab.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *