Hvorfor Ikke Atomkraft I Danmark?(Korrekt svar)

Hvad er din mening til atomkraft i Danmark?

Over halvdelen af danskerne er imod atomkraft En forskning, der er grundlaget for overhovedet at kunne bygge og drive atomkraftværker i Danmark. 30 procent var positive overfor ideen, mens 19 procent ikke vidste, hvad de mente om spørgsmålet. – Man skal jo have stor respekt for de ulykker, der er sket.

Hvem er imod atomkraft?

Partier mod atomkraft: Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Kristeligt Folkeparti. Partier for atomkraft: Det Konservative Folkeparti, Centrum-Demokraterne, Venstre, Fremskridtspartiet.

Er atomkraft ulovligt i Danmark?

Er atomkraft lovligt i Danmark? Enhver form for atomenergi er underlagt “Lov om sikkerhedsmæssige og miljømæssige forhold ved atomanlæg m.v. (Atomanlægsloven)” (lov nr. 244 fra 12. maj 1976).

Hvor mange atomkraftværker i Danmark?

Men i Ringhals eller et af de andre atomkraftværker i nærheden af Danmark. Der ligger 14 aktive værker mindre end 750 kilometer fra Danmark. Dem kan du se på billedet i toppen af artiklen. Hvis vi udvider radius med et par hundrede kilometer, bliver antallet mere end fordoblet.

Hvordan er det med atomkraft og Danmark?

Har vi atomkraft i Danmark? På trods af at vi i Danmark siden 1985 har afskrevet atomreaktorer på hjemlig grund, er atomkraft alligevel en del af den danske energiforsyning.

You might be interested:  Hvilke Serier På Netflix Danmark? (TOP 5 Tips)

Hvorfor er vi imod atomkraft?

Atomkraft – nej tak! OOA og danskerne protesterede imod regeringens planer om at bygge danske atomkraftværker, som et modtræk til oliekrisen i 1973. Men der herskede frygt for radioaktive udslip, ulykker og atomkrig i befolkningen. I 1985 vedtog Folketinget, at der ikke skulle være atomkraft på dansk grund.

Hvilke fordele har atomkraft?

I tunge atomer, som uran og plutonium, med mange protoner og neutroner, er der bundet en stor mængde energi. Noget af den energi kan man “slippe løs” ved at slå et atom i stykker. Man siger, at man spalter atomet. Og man kalder selve processen for fission.

Hvilke lande har ikke atomkraftværker?

EU- lande med atomkraft og uden: Med: UK, Belgien, Holland, Frankrig, Rumænien, Ungarn, Slovakiet, Finland, Bulgarien, Slovenien, Tyskland, Sverige, Tjekkiet, Spanien. Uden: Cypern, Østrig, Italien, Danmark, Malta, Letland, Litauen, Polen, Island, Portugal, Grækenland, Estland, Luxembourg, Kroatien, Irland.

Hvad er Jydsk Atomkraft?

Jydsk Atomkraft A/S leverer elektricitet til hele forsyningsregion Jylland fra vores tre atomreaktoranlæg, der alle er placeret i Jylland. Energi fra Jydsk Atomkraft A/S er billig og miljøvenlig energi produceret helt uden brug af smudsede fossile brændstoffer.

Er atomkraft bedre end vindmøller?

Et forskningshold fra Oxford University har gennemgået videnskaben og finder at atomenergi er lige så sikker som vindkraft. Den store dræber er kul, hvis forurening koster millioner af liv hvert år.

Hvad er de største udfordringer ved at deponere atomkraft affald?

Det radioaktive affald er atomkraftens måske vigtigste problem. De højradioaktive dele af det skal holdes isoleret fra mennesker og levende natur i mindst 100.000 år. Radioaktivt og giftigt affald, de såkaldte tailings, hober sig op som bjerge ved uranminerne, og herfra spredes forureningen.

You might be interested:  Hvordan Påvirker Handelskrigen Danmark?(Løsning fundet)

Hvor mange reaktorer er der i Sverige?

Sverige har tre tilbageværende atomkraftværker. Ud over Ringhals er det Forsmark i Uppland med tre reaktorer, mens Oskarshamn i Småland har én reaktor. Til sammen dækker værkerne cirka 40 procent af det samlede elforbrug.

Hvad er det tætteste atomkraftværk på Danmark?

Danmark har ikke kernekraftværker på eget område. Det kernekraftværk, der ligger tættest på Danmark er svenske Ringhals nær Gøteborg, der er placeret ca. 60 km fra Læsø. Den nærmeste kreds af kernekraftværker omfatter derudover det nordtyske værk Brokdorf med en afstand til dansk landområde på 105 km.

Hvor køber Danmark kernekraft fra?

Særligt i form af norsk og svensk vandkraft, men i stigende grad også el produceret på vindmøller og solceller fra Tyskland. Vi importerer også en andel af atomkraft, særligt fra Sverige.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *