Hvornår Kom Danmark Med I Ef?(Spørgsmål)

Et flertal af danskerne stemte ja til dansk medlemskab af EF den 2. oktober 1972. Tre måneder senere, den 1. januar 1973, blev Danmark officielt medlem af De Europæiske Fællesskaber (EF) eller den Europæiske Union (EU), som det europæiske samarbejde kaldes i dag.

Hvornår kom vi ind i EF?

januar 1973 trådte Danmark ind i EF. Den forholdsvise store tilslutning til medlemskab ved folkeafstemningen den 2. oktober 1972 betød dog på ingen måde, at Danmark fik et let liv i Det Europæiske Fællesskab.

Hvorfor var Danmark ikke med i EF i starten?

Danmark var ikke med i EF fra dets begyndelse. EF -samarbejdet begyndte den 1. januar 1958, da Rom-traktaten trådte i kraft og Det Europæiske Økonomiske Fællesskab var etableret med seks medlemslande: Vesttyskland, Italien, Frankrig, Belgien, Nederlandene og Luxembourg. Som et modtræk til EF blev EFTA dannet i 1960.

Hvorfor stemte et flertal af danskerne Danmark ind i EF?

Folkeafstemningen blev afholdt, fordi der ikke var et flertal på 5/6 af Folketingets medlemmer for EF -medlemskabet, hvilket kræves ifølge Grundloven, når Danmark skal afgive suverænitet uden folkeafstemning.

You might be interested:  Hvad Koster En Liter Vand I Danmark?(Spørgsmål)

Hvorfor Danmark meldte sig ind i EF?

Danmarks EU-medlemskab daterer sig tilbage til 2. oktober 1972, hvor der blev afholdt en folkeafstemning om Danmarks indtrædelse i det, der dengang hed De Europæiske Fællesskaber. Ved afstemningen stemte et flertal på 63,4% ja, og siden 1. januar 1973 har Danmark været med i EF og senere EU.

Hvad var formålet med EF?

Samarbejdet var forløberen for EF (Det Europæiske Økonomiske Fællesskab), der så dagens lys i 1957. 2. verdenskrig havde efterladt et svækket Europa, og de seks lande ønskede at handle sammen for derved at forebygge krig. Ideen var, at varer og folk frit skulle kunne krydse landegrænser.

Hvilket land påvirkede Danmarks beslutning om at blive medlem af EF i 1973?

Det er på den baggrund, at man i samtiden talte om, at Danmark i 1960’erne opholdt sig i ”det europæiske venteværelse” – et ophold, som først fik ende, efter de Gaulle var gået af som præsident i 1969, og som efter grundige optagelsesforhandlinger førte til, at Danmark – sammen med Storbritannien og Irland – fra 1973

Hvilke årsager var der til at Danmark i første omgang stemte nej til optagelse i EU?

Dansk ansøgning og medlemskab Frankrig var nemlig imod britisk medlemskab, og det kom til at gå ud over Danmark, der derfor satte fokus på et tættere økonomisk samarbejde i Norden: NORDEK. Det nordiske samarbejde blev imidlertid opgivet i 1970, og Danmark orienterede sig igen mod EF og søgte om optagelse.

Hvad får Danmark ud af at være med i EU politisk?

frihed for borgerne til at bo, studere eller arbejde overalt i EU. verdens største indre marked.

You might be interested:  Hvor Meget Koster Flygtninge Danmark?(Løsning fundet)

Hvorfor sagde Danmark nej til Maastricht-traktaten?

Hvad var baggrunden for forbeholdene? Baggrunden for forbeholdene er, at et flertal af danskerne stemte nej til den såkaldte Maastricht – traktat i juni 1992. Maastricht – traktaten var en ny EU- traktat, som alle medlemslandene skulle tilslutte sig, for at den kunne træde i kraft.

Hvilke forbehold har Danmark i forhold til EU?

Edinburgh-afgørelsen gav Danmark mulighed for at ratificere Maastricht-traktaten med forbehold på fire områder:

  1. Unionsborgerskabet.
  2. Den tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU)
  3. Forsvarssamarbejdet.
  4. Overstatsligt samarbejde om retlige og indre anliggender.

Hvordan samarbejder Danmark med EU?

Danmark har siden 1993 haft fire forbehold for dele af EU’s samarbejde. Forbeholdene er en aftale mellem Danmark og de andre EU -lande om, at Danmark ikke deltager i EU’s militære missioner, den fælles mønt, den overstatslige retspolitik og at unionsborgerskabet ikke skulle erstatte det nationale statsborgerskab.

Hvorfor Danmark blev medlem af NATO?

Under parolen ‘Aldrig mere en 9. april’ (som henviser til den tyske besættelse af Danmark 9. april 1940) førte den danske regering i årene efter Anden Verdenskrig forhandlinger med Norge og Sverige om et skandinavisk forsvarssamarbejde. Danmark blev dermed et af de første medlemmer af den nye forsvarsalliance NATO.

Hvad kaldtes det daværende EF også?

Det var efter Fusionstraktaten, at fællesskabet blev kendt som De Europæiske Fællesskaber ( EF ), forgængeren for Den Europæiske Union (EU). Traktaten var begyndelsen på det moderne europæiske samarbejde.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *