Hvornår Stemte Danmark Nej Til Eu?(Spørgsmål)

Traktaten blev sat til afstemning i Danmark den 2. juni 1992. Her stemte 50,7 % nej, mens 49,3 % stemte ja. Det danske nej var en overraskelse for især mange statsledere og EU-politikere, og det skabte problemer i EU, hvor de øvrige lande frygtede, at EU-samarbejdet nu ville blive bremset.

Hvilket år stemte danskerne nej til euroen?

september 2000 og handlede om hvorvidt Danmark skulle indtræde i tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU) pr. 1. januar 2002 og dermed indføre euroen som valuta i stedet for den danske krone. Resultatet af afstemningen blev, at 46,8 procent stemte ja og 53,2 stemte nej.

Hvad betyder retsforbeholdet for Danmark?

Retsforbeholdet. Retsforbeholdet betyder, at Danmark som udgangspunkt står uden for EU’s samarbejde om grænsekontrol, udlændingepolitik, civilret, strafferet og politi. Tidligere har Danmark deltaget i det retlige samarbejde, så længe det var mellemstatsligt.

You might be interested:  Hvornår Kan Man Få Tilskud Fra Danmark?(Korrekt svar)

Hvornår stemte Danmark nej til EF?

Folkeafstemningen om Danmarks optagelse i EF var en dansk folkeafstemning, der blev afholdt 2. oktober 1972. 63,4 procent af vælgerne stemte ja til dansk medlemskab af EF, mens 36,6 procent stemte nej.

Hvad går forsvarsforbeholdet ud på?

EU- forsvarsforbeholdet I praksis betyder det, at Danmark er afskåret fra at bidrage til militære EU-operationer og fra at deltage i samarbejdet om udvikling og anskaffelse af militære kapaciteter i EU-regi.

Hvad hed forløberen for euro?

Fra Maastricht til euroen og euroområdet – 1991 til 2002 Den nye traktat om Den Europæiske Union, som indeholdt de nødvendige bestemmelser om indførelse af den monetære union, blev aftalt på EU-topmødet i den hollandske by Maastricht i december 1991.

Hvad stemte vi om i 1992?

Folkeafstemningen om Maastricht-traktaten var en dansk folkeafstemning om Danmarks ratifikation af Maastricht-traktaten, der blev afholdt 2. juni 1992. Afgørelsen var tæt; 50,7 % stemte nej, mens 49,3 % stemte ja. Løsningen blev Edinburgh-aftalen, der gav Danmark fire forbehold.

Hvorfor blev Danmark medlem af EU?

Et flertal af danskerne stemte ja til dansk medlemskab af EF den 2. januar 1973, blev Danmark officielt medlem af De Europæiske Fællesskaber (EF) eller den Europæiske Union ( EU ), som det europæiske samarbejde kaldes i dag.

Hvorfor fik Danmark ikke euro?

Pga. euroforbeholdet er Danmark ikke forpligtet til at indføre euroen. Danmark har stadig kronen som valuta og har bevaret muligheden for at føre en selvstændig pengepolitik.

Hvad var en af de vigtigste årsager til at Danmark blev medlem af EF?

Samarbejdet var forløberen for EF (Det Europæiske Økonomiske Fællesskab), der så dagens lys i 1957. 2. verdenskrig havde efterladt et svækket Europa, og de seks lande ønskede at handle sammen for derved at forebygge krig. Ideen var, at varer og folk frit skulle kunne krydse landegrænser.

You might be interested:  Hvor Mange Gange Er Tyrkiet Større End Danmark? (TOP 5 Tips)

Hvor mange stemte ja til Danmarks indtrædelse i EU?

Danmarks EU -medlemskab daterer sig tilbage til 2. oktober 1972, hvor der blev afholdt en folkeafstemning om Danmarks indtrædelse i det, der dengang hed De Europæiske Fællesskaber. Ved afstemningen stemte et flertal på 63,4% ja, og siden 1. januar 1973 har Danmark været med i EF og senere EU.

Hvornår er folkeafstemninger i obligatoriske i Danmark?

I Danmark giver Grundloven adgang til både bindende og vejledende folkeafstemninger. Når et lovforslag er vedtaget af Folketinget, kan en tredjedel af Folketingets medlemmer over for formanden begære folkeafstemning om lovforslaget. Ved grundlovsændringer samt ændring af valgretsalderen er folkeafstemning obligatorisk.

Hvorfor gik Danmark fra EFTA til EF?

Danmark havde økonomiske interesser i både EF og EFTA, men valgte i første omgang at tilslutte sig EFTA, da Danmark var interesseret i at samarbejde med briterne for at sikre den store danske landbrugseksport til Storbritannien.

Hvordan kan det lade sig gøre at Danmark i øjeblikket har 4 forbehold i forhold til EU?

Edinburgh-afgørelsen gav Danmark mulighed for at ratificere Maastricht-traktaten med forbehold på fire områder:

  1. Unionsborgerskabet.
  2. Den tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU)
  3. Forsvarssamarbejdet.
  4. Overstatsligt samarbejde om retlige og indre anliggender.

Hvilke lande stiftede i 1952 Det Europæiske Kul og Stålfællesskab?

Fra Kul- og Stålfællesskab til Europæisk Union Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab blev i 1952 skabt mellem seks lande, Belgien, Frankrig, Italien, Luxembourg, Nederlandene og Vesttyskland, med henblik på at minimere risikoen for en ny krigsoprustning.

Hvilke fordele og ulemper er der ved at have et forbehold overfor EU?

Den anden mulighed er, at Folketinget lader de øvrige EU -lande lovgive uden os. Så kan Folketinget siden tilslutte sig de retsakter, de er sikre på, de vil være med i. Ulempen er, at vi ikke har nogen indflydelse på forhandlingerne om retsakten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *